Brug slaan tussen IT en business

Met ruim 10 jaar ervaring in IT omgevingen heb ik de nodige kennis opgedaan van IT. Ik ben altijd goed in staat geweest de IT-ers te begrijpen en complexe IT materie te vertalen in voor diverse doelgroepen begrijpelijke taal. Daardoor kan ik ook de brug slaan tussen IT en business, omdat ik beide kanten begrijp en kan helpen het wederzijds begrip te vergroten.

Belangrijkste uitdagingen in het slaan van de brug:

  • Er is vaak een communicatie kloof tussen business en IT, ze spreken niet dezelfde taal
  • Beide kanten hebben te maken met strikte KPI’s die zich richten op een zeer beperkt aandachtsgebied en veelal kwantitatief van aard zijn. Deze KPI’s kunnen blokkerend zijn voor de overall performance
  • Gebrek aan verwachtingsmanagement
  • Geen goed stakeholder management
Mijn kracht:
  • Zeer goed in staat om zowel de business als de IT requirements helder in kaart te brengen
  • Sterk in het vertalen van de requirements in voor beide partijen heldere taal
  • Identificeren en initialiseren van de benodigde communicatie kanalen
  • Analyseren van KPI’s en het bieden van heldere aanbevelingen.