Interne communicatie

Om efficiënte interne communicatie te bewerkstelligen is het van cruciaal belang om de verschillende onderwerpen binnen een bedrijf in kaart te brengen, met de bijbehorende stakeholders. Pas als helder is wie bij welk onderwerp belang heeft, kan bepaald worden welke informatie met wie gedeeld moet worden.

Belangrijke uitdagingen in interne communicatie:

  • Gebrek aan verwachtingsmanagement
  • Inefficiënt stakeholder management
  • Onduidelijke rollen en verantwoordelijkheden, zodat het niet helder is wat met wie gecommuniceerd moet worden
  • Overload aan irrelevante informatie

Mijn kracht:

  • Sterk in het in kaart brengen van de verschillende belanghebbenden in een organisatie, met hun specifieke informatiebehoefte
  • Focus op het communiceren van alleen relevante informatie, toegespitst op de verschillende doelgroepen.